Mobirise

END TIMES BIBLE PROPHECY

End Times Bible Prophecy Lessons and Timeline

In the year 2021, the 7-year Tribulation begins as foretold in Daniel 9:27. Are you ready for this hour of testing and trial? Can you stand worthy to face our Lord Jesus Christ in 2028 (Luke 21:36)?


2 Timoteo 3: 16-17
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran: Upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.

Address

122 Lawaan St., Lumangbayan,
Calapan City, Oriental
Mindoro, 5200 Philippines

Contacts

Email: [email protected]  Mobile: +63950-679-1025